Máy ép viên cám khô thủy sản có công suất 400 - 600kg/h
Hotline 1: 0979 232 569
Hotline 2: 0964 348567
Hotline 3: 0941 551 205

Máy ép viên cám khô thủy sản có công suất 500 - 700kg/h
Hotline 1: 0979 232 569
Hotline 2: 0964 348567 
Hotline 3: 0941 551 205

Máy ép viên cám khô thủy sản có công suất 700 - 1200kg/h
Hotline 1: 0979 232 569
Hotline 2: 0964 348567
Hotline 3: 0941 551 205

Máy ép viên cám khô thủy sản có công suất 1200 - 2000kg
Hotline 1: 0979 232 569
Hotline 2: 0964 348567
Hotline 3: 0941 551 205

Máy ép viên cám khô thủy sản có công suất 60 - 100kg
Hotline 1: 0979 232 569
Hotline 2: 0964 348567
Hotline 3: 0941 551 205

Máy ép cám viên thủy sản có công suất 60 - 100kg/h
Hotline 1: 0979 232 569
Hotline 2: 0964 348567
Hotline 3: 0941 551 205

Máy ép cám viên khô thủy sản có công suất 80 - 120kg/h
Hotline 1: 0979 232 569
Hotline 2: 0964 348567
Hotline 3: 0941 551 205

Máy ép viên cám khô thủy sản có công suất 100 - 150kg/h
Hotline 1: 0979 232 569
Hotline 2: 0964 348567
Hotline 3: 0941 551 205

Máy ép viên cám khô thủy sản có công suất 120 - 150kg
Hotline 1: 0979 232 569
Hotline 2: 0964 348567
Hotline 3: 0941 551 205

Liên hệ
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon